Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Tweens

 

03.12.2014

Tweens er eit nytt tilbod for 5. klassingar i Kvam.

Våren 2019 vert Tweens arrangert i Norheimsund kyrkje for 5. klassingar i Norheimsund og Vikøy.

 

Program: Me ser ein kort film og pratar om det å velje sjølv i møte med media og folk rundt oss. Me lagar påskedekorasjon, leikar og har open kiosk.

 

Tid: tre torsdagar før påske: 14. mars, 28. mars, 11. april frå kl. 17.30 – 19.00.

Stad: Norheimsund kyrkje.

Påmelding: innan måndag 11. mars på kyrkja si heimeside: www.kvam.kyrkjer.net

 

Tilbodet er gratis, men borna kan ha med seg 20 kr. til kiosken kvar gong.

Spørsmål? Kontakt Solveig! E-post: solveig.sangolt@kvam.kyrkjer.net    Tlf.: 93021676          

 

Meld deg på her: Påmelding