LysVaken

LysVaken

LysVaken

Velkommen til Lys Vaken - overnatting i kyrkja! 

 

Utpå hausten vert 5. trinn inviterte til å overnatta i kyrkja! Ålvik og Strandebarm har ofte få elevar på kvart trinn, derfor slår me fleire klassetrinn saman der. 

Øystese: Pga. dårlege fasilitetar for matlaging, toalett mm. i Øystese kyrkje, vert 5.trinn i Øystese inviterte til Lys Vaken i Norheimsund kyrkje saman med 5. trinn frå Norheimsund. 

Invitasjon kjem i posten og annonse kjem i avisa. Born som ikkje er døypte eller medlem i DNK er også velkomne, men dei får ikkje personleg invitasjon i posten. 

 

Hausten 2019:

 

Lys Vaken i Norheimsund kyrkje for 5. klassingar i Norheimsund og Øystese.

23. - 24. november frå klokka 17.00 på laurdagen til ca. klokka 12.30 på søndagen.

Det går an å sove heime.

 

For å sjå invitasjonen som borna har fått i posten: trykk her

For å sjå programmet for helga: trykk her

 

Påmelding seinast 18. november

Påmeldingsskjema finn du HER 

 

Me avsluttar helga med "Allesamansamling" i kyrkja kl. 11.00 der heile familien er inviterte. Samlinga er eit samarbeid med Norheimsund Indremisjon, og er open for alle. Det vert bl.a. appell ved Marit Ådnanes, lovsongsband, bileteframsyning frå helga, song/dans ved Lys Vaken-borna og song ved Kvam Soul Children. Etter samlinga vert det kaffe og kaker. Lys Vaken-borna skal framføre songen/dansen sin først i samlinga.

 

Kontaktperson for Lys Vaken Norheimsund: Solveig Lønning Sangolt, tlf. 930 21 676, solveig.sangolt@kvam.kyrkjer.net    

Ps: mobiletelefonar vert samla inn når de kjem, men borna kan få ringe heim når dei treng det. Me har òg telefon dei kan nytta ved behov.

Sjekk ut denne her, om du vil: https://youtu.be/UsA8VE5r7ic

 


Del denne artikkel på e-post