Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Barnehage

 

11.12.2014

PÅSKEVANDRING OG KRYBBEVANDRING

Dei siste vekene før jul og påske er det stor aktivitet i kyrkjene i Kvam. Då vert barnehagane inviterte til å delta på Krybbevandring og Påskevandring. Gruppene bør ikkje vera større enn 20 - 22 born eller mindre enn 10 born. Om de har få born på avdelingane, er det fint om fleire avdelingar kjem i lag. Opplegget tek 35 - 40 minutt (+ av- og påkledning), og passar for born mellom 3 og 6 år. 

 

Alle barnehagane må melde seg på til Solveig Lønning Sangolt på e-post: solveig.sangolt@kvam.kyrkjer.net (tlf.: 930 21 676). Første mann til mølla!! Og me vert svært glade for rask påmelding!

 

Datoar påsken 2019:

Per i dag er stort sett alle dagar ledige f.o.m. 26. mars – 12. april.

Tidspunkt alle dagar: 9.30, 10.45 og 12.30. (kan endrast ved behov)

Måndagar er forbeholdt Øystese pga. ofte gravferd dei andre dagane. Om måndagar ikkje passar, finn me ein annan dag.

Eg ynskjer felles tilbakemelding frå styrar for å unngå mest mogleg krasj og kommunikasjonssvikt.

Velkommen!

 

Songar til påskevandringa:

PÅ GOLGATA STOD DET EIN KROSS

På Golgata stod det ein kross

Jesus døydde på krossen.

I hagen var der ei grav

Jesus låg i den grava

:/:Men krossen er tom, og grava er tom

Jesus stod opp og han lever:/:

 

OPPSTÅTT ER JESUS

REF: Oppstått er Jesus; Hurra! Hurra!

Han lever, han lever, han lever i dag

Han lever, han lever, han lever i dag

 

Tom er grava i klippa,

veit nokon kvar meisteren er?

Kleda hans ligg der som han vart lagt,

men sjølv er han ikkje der

Sjølv er han ikkje der.

 

REF:

De finn songane på tidal/spotify etc: På Golgata stod det et kors (Bjarte Leithaug) og Oppstått er Jesus (Søndagsskolen Norge)