Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Småbarnstreff

 

20.01.2015

Me startar opp att onsdag 28. august! Kom og bli med!

Er du heime med born på onsdagar? Ta ein tur på Småbarnstreff! Alle born under skulealder i fylgje med vaksen er velkomne! Me har fast songstund kl. 10.15. Etterpå leikar me og et lunsj i lag. 

 

Tid: klokka 10.00 - 12.00 annan kvar onsdag. Dei tre siste treffa før jul er: 20. nov., 4. des og 18. des. 

Stad: Norheimsund kyrkje. Tilbodet er for alle i Kvam.

 

Tilbodet er gratis og har inga påmelding. Ta med niste! Kaffi og te vert servert i kyrkja!

Velkomen!