Småbarnstreff

Småbarnstreff

Småbarnstreff

Småbarnstreff vert truleg avlyst heile våren 2020. Trist... Men me må følgja offentlege retningslinjer. Dersom nye retningslinjer kjem, vert de informert!

Er du heime med born på onsdagar? Ta ein tur på Småbarnstreff! Alle born under skulealder i fylgje med vaksen er velkomne! Me har fast songstund kl. 10.15. Etterpå leikar me og et lunsj i lag. 

 

Tid: klokka 10.00 - 12.00 annan kvar onsdag i oddetalsveker unntatt skuleferiar. 

Stad: Norheimsund kyrkje. Tilbodet er for alle i Kvam.

 

Tilbodet er gratis og har inga påmelding. Ta med niste! Kaffi og te vert servert i kyrkja!

Velkomen! 


Del denne artikkel på e-post