Ledig stilling som kateketvikar i kyrkja i Kvam

Ledig stilling som kateketvikar i kyrkja i Kvam

Ledig stilling som kateketvikar i kyrkja i Kvam

Stilling som kateketvikar i 100% stilling i Kvam i eit år frå 1. januar 2020. Søknadsfrist 19. oktober 2019

Fellesrådet er opne for løysningar der ein kan dele opp dei ulike funksjonane kateketen har. Kateketen er kyrkjelyden sin undervisningsleiar.

Spørsmål omkring stillinga kan rettas til
kyrkjeverje Hans Soldal tlf. 41 40 00 35 eller
sokneprest Lars Arne Vik tlf. 56 55 18 88

Kortfatta søknad med CV kan sendast pr e-post til Kyrkjeleg fellesråd i Kvam,
kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net

Send søknad med aktuelle vedlegg til
Kyrkjeleg fellesråd i Kvam, postboks 39, 5601 Norheimsund


Del denne artikkel på e-post