Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Ledig stilling som kyrkjetenar i Ålvik kyrkja

 

11.10.2019

Det er ledig fast stilling som kyrkjetenar i Ålvik kyrkje i 30% stilling fast frå 1. januar 2020. Søknadsfrist 19. oktober 2019

Arbeidet omfattar arbeid med klargjering av kyrkja til kvar teneste, ringing, styring av lyd i gudstenestene og planting på graver i sommarhalvåret. Tenesta medfører helgearbeid om lag ein søndag om måneden.

Spørsmål omkring stillinga kan rettast til
kyrkjeverje Hans Soldal tlf. 414 00 035

Kortfatta søknad med CV kan sendast pr. e-post til Kyrkjeleg fellesråd i Kvam
kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net

Send søknad med aktuelle vedlegg til
Kyrkjeleg fellesråd i Kvam, postboks 39, 5601 Norheimsund.