VELKOMEN TIL GUDSTENESTE I VIKØY KYRKJE 21.MAI OG NORHEIMSUND KYRKJE 24.MAI

VELKOMEN TIL GUDSTENESTE I VIKØY KYRKJE 21.MAI OG NORHEIMSUND KYRKJE 24.MAI

VELKOMEN TIL GUDSTENESTE I VIKØY KYRKJE 21.MAI OG NORHEIMSUND KYRKJE 24.MAI

Det er med glede me igjen kan innby til fysisk gudstenester att, i Kvam etter at smitteverntiltaka vart innførte. Denne veka vert det gudsteneste i Vikøy kyrkje 21.mai kl 11 og  i Norheimsund kyrke 24. mai kl. 11

Dette har vorte mogeleg etter at det vart opna for samlingar med inntil 50 deltakarar, og me har fått eit eige, godkjend smittevernregelverk for Den norske kyrkja (www.kirken.no/korona).

Det særleg krevjande i dette er at me kan vere berre 50 deltakarar, inkludert dei som gjer teneste, i kyrkja. I fyrste omgang har me vald å løyse dette ved at det er dei 50 fyrste frammøte som kan vere med. Me bed om forståing for dette. I tillegg minner me om:

  • Dei som kan vere koronasjuke, har symptom på luftvegsinfeksjon eller er i karantene kan ikkje ta del.
  • Når ein kjem til kyrkja vaskar alle hendene med anti-bac, som ein finn ved inngangen. Ved nysing/hosting følgjer me dei allmenne smittevernråda.
  • Dei som tek del må halde god avstand, minimum 1 meter, mellom kvarandre. Dette gjeld ikkje dei som er i same husstand. Benkane vil vere merka med omsyn til avstandsregulering.
  • Unngå å ta på flater. Av den grunn vil det ikkje verte nytta salmebøker.
  • Unngå handhelsing og anna fysisk kontakt. Ver særleg merksam på avstanden når ein bevegar seg i rommet. Ved t.d. nattverden og når ein går ut etter gudstenesta må ein unngå kødanning.
  • Takkofferet vert gjennomført berre med VIPPS. Det vert såleis ikkje sendt rundt offerposar.
  • Ved nattverden vil det ikkje bere fysisk kontakt mellom dei som deler ut og dei som tek imot. Det vert nytta eingongsbeger til vinen, og brødet vert lagt i begeret før ein tek imot vinen. Dei som deler ut syter for god handhygiene. Pass på å halde avstand.
  • Det vil av smittevernomsyn ikkje vere kyrkjekaffi.
  • Ver særleg nøye med hygienen dersom ein nyttar toaletta.
  • Ein finn smitteverninformasjon ved inngangen til kyrkja. Presten vil også orientere om dette ved starten av gudstenesta.

Elles held me fram med nettgudstenestene ut mai, då desse ikkje erstattar, men supplerer dei fysiske gudstenestene.

VELKOMEN!


Del denne artikkel på e-post