VÅRE VENER I NEPAL SLIT UNDER PANDEMIEN

VÅRE VENER I NEPAL SLIT UNDER PANDEMIEN

VÅRE VENER I NEPAL SLIT UNDER PANDEMIEN

VÅRE VENER I NEPAL SLIT UNDER PANDEMIEN.

 

HimalPartner sitt arbeid i Nepal er kyrkjelydane i Kvam sitt misjonprosjekt. Ragnhild Skeie, som saman med ektefelle Tore har gjort teneste for HimalPartner i Nepal i mange år, har sendt denne helsinga om situasjonen i Nepal under pandemien.

 

Kjære vener av HimalPartner.

Tenkte eg ville senda ei helsing til dykk frå vener i Nepal.

Det er mange som opplever store utfordringar. Covid 19 er aukande i Kathmandu og også i Dhulikhel der me budde. Eg snakka nyleg med ein av medarbeidarane våre. Ho fortel at sjukehuset i Dhulikhel no fungerer som eit isolat for dei som er smitta av korona. Det betyr at folk ikkje kan gå dit med andre sjukdomar. Ein del av helsepersonellet er også smitta. 

Det er vanskeleg å få tak i mat for ein del som har mista jobb og ikkje har matlager. Mais blei sådd i tide, men dei ikkje fekk tak i gjødsel pga koronarestriksjonar og at det difor ser ut til å bli dårleg haust.

Ein medarbeidar i Kathmandu seier at ho må opp kl 3 om morgonen for å få tak i grønnsaker. Kl 6 kjem politi og beordrar alle heim. Matutdeling frå regjeringa får berre dei som har identitetskort frå Kathmandu. Mange er fødde andre stader og får dermed ikkje godt av matutdeling.

Det er mange som søkjer trøyst i Guds ord, og et vert lagt ut linkar på facebook til både forkynning og kristne songar. Å ha lite hindrar ikkje at ein kan oppmuntrar mange!

Ved sjelesorgsenteret Bethesda har dei Gjennomført eit kurs i nærområdet, og fått mange gode tilbakemeldingar. Pastorar med teologisk utdanning seier at alle leiarar burde delta på eit kurs i Bethesda fordi det er så kulturtilpassa, anvendeleg og lett tilgjengeleg. Unge som var med på kurset seier at det gav dei aha-opplevingar og dei lærte kva som er skildnad på sjelesorg og evangelisering. Dei lærer korleis dei skal lytte til personar i krise. Ei kommenterer: Eg visste ikkje at born kan sørgja. Kursa gjev praktiske verktøy til å hjelpa eit folk i krise. Det er ei særleg sorg at der er ei stor auke i sjølvmord - og at dette også skjer i kyrkjene. I det heile er det mange som slit psykisk.

Facebook og Youtube er utbreidd i Nepal også og kyrkjene er flinke til å leggja ut preiker og masse fin kristen song. Det er utruleg viktig i ei tid der dei ikkje kan samlast til husfellesskap eller gudsteneste

La oss hugsa på Nepal og våre partnarar og utsendingar der.

Nedanfor ser de informasjon om eit webinar som skal vera 31 august. Tore og eg deltok sist det var webinar og det var veldig interessant og gav god informasjon. Då kan de få siste nytt frå utsendingane våre i Nepal, Calle og Ellen og også frå Randal om Kina.

Eg vil oppmoda om at de loggar på 31 august frå 17 - 18. det er vel anvendt time. Info om pålogging står under.

Det står at det er sett av tid til samtale etter nokre av innlegga. Du får mykje god info ved å berre vera lyttande i samtalen.

Det blir også høve til å gi ei gåve til HimalParner på Vipps. Pengane kjem vel med og trengs!

Mvh

Ragnhild Skeie

email:   ragnhildskeie@gmail.com

 

Delta i vårt webinar

mandag 31. august klokken 17-18

og få siste oppdatering!

Alt-tekst

Bibelverset har gitt oss på kontoret styrke i den vanskelige tiden."Alt har sin tid", står det i Forkynneren.

Hvor står vi nå og hvor skal vi?

 

Det er på tide med ny informasjon til våre trofaste støttespillere.

Våre utsendinger i Nepal og det tibetanske Kina vil gi oss en oppdatering.

Det vil også være mulig for alle å stille spørsmål underveis.

 

Dine innspill er i den sammenheng av stor interesse for oss!

 

Velkommen skal du være!

Bildeeksempel

AGENDA FOR WEBINARET:

1. Velkommen av generalsekretær Tor Kristian Birkeland 

2. Det tibetanske Kina av Randal, Regional representant Øst-Asia.

Det er satt av tid til samtale etter foredraget. 

3. Nepal av utsendingene Ellen og Calle Wahlström.

Det er satt av tid til samtale etter foredraget. 

4. Norgesarbeidet og frivilligheten av kommunikasjonsleder Line Konstali 

5. Avslutning av Silje Eng, Leder for Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS)

 

 

Samtalene vil foregå under ledelse av Silje Eng.

Praktisk informasjon:

 

Klikk på lenka til Zoom for å komme inn på møtet.

 

Møte-ID: 918 2163 5256

 

Passord for å komme inn i møtet: 234657

 

 

Klikk her for å komme inn på Zoom

Det vil bli samlet inn kollekt i forbindelse med webinaret.

Du kan allerede nå Vippse til #15521.

Bildeeksempel

STØTT OSS

Hvert bidrag nytter – hvis du har lyst til å gi en gave kan du gjøre dette på følgende måte:


1) Bli Følgesvenn (fastgiver)


Besøk vår nettside www.himalpartner.no og meld deg som fastgiver der. Du kan også sende e-post til post@himalpartner.no


2) Gi en enkeltgave

 

VIPPS: HIMALPARTNER #15521
Kontonummer: 3000 15 47107

Denne e-posten blir sendt til HimalPartners medlemmer, fastgivere og partnermenigheter.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort