NY KORONASMITTE I KVAM

NY KORONASMITTE I KVAM

NY KORONASMITTE I KVAM

Me i kyrkja i Kvam har avlyst Lys Vaken 17.-18.10.

Me håpar at me kan avvikle arrangementet på eit seinare tidspunkt.

Familiegudstenesten i Norheimsund kyrkje 18.10 kl 11.00 feirar me som planlagd.

Gudstenestene i Strandebarm kyrkje og gudsteneste i Øystese kyrkje 18.10 kl 11.00 feirar me som planlagd.

 

Nok ein gong fekk me melding om ny koronasmitte i Kvam.

Koronaviruset påverkar livet vårt, og me må endre korleis me tenkjer og lev. Samtidig vert me og meir vant til å leve med dei restriksjonane me får. Me er vant til å ikkje handhelse, halde ein meters avstand, bruke handsprit og å halde oss heime når me har symptom, som kanskje kan vere korona.

Myndigheitene er opptatt av at me skal leve mest mogleg som normalt, men samtidig ta hensyn til kvarandre.

Får me beskjed om at smittesituasjonen i kommunen er endra, sånn at me må avlyse, så gjere med det på kort varsel, ellers prøver me å gjennomføre dei gudstenester og arrangement me har planlagd.

 

Har de spørsmål, ta kontakt med kyrkjeverjen eller kyrkjekontoret.

 

-Kyrkjeverjen


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort