Kvam kyrkjelege fellesråd > Om oss

Om oss

Nye rutinar ved inn- og utmelding av DNK

Publikum kan no enkelt få tilgang til sine eigne opplysningar i den norske kyrkja sitt medlemsregister. Ved pålogging gjennom ID-porten kan du no melda deg inn eller ut av den norske kyrkja. Trykk på linken under for å koma til tenesta:

https://kirken.no/medlem 

Ledig stilling som kateketvikar i kyrkja i Kvam

Stilling som kateketvikar i 100% stilling i Kvam i eit år frå 1. januar 2020. Søknadsfrist 19. oktober 2019

Les mer...

Ledig stilling som kyrkjetenar i Ålvik kyrkja

Det er ledig fast stilling som kyrkjetenar i Ålvik kyrkje i 30% stilling fast frå 1. januar 2020. Søknadsfrist 19. oktober 2019

Les mer...

Fellesrådet
Sokneråda
Utleige av kyrkjene

Satsar for utleige av kyrkjene mm
 
Leige av Ålvik/Øystese/Vikøy/Strandebarm kyrkje utanom konsertar: kr. 1.100,-             
 
Leige av Norheimsund kyrkje:
1 sal u/kjøken: kr. 1.000,-               
1 sal m/kjøken: kr. 2.000,-           
2 salar u/kjøken: kr. 1.600,-           
2 salar m/kjøken: kr. 2.300,-           
 
Kjøkenteneste (kun ved minnesamvær)
Opp til 50 pers.: kr. 2.500,-          
50 – 70 pers.: kr. 3.000,-         
70 - 100 pers: kr. 3.500,-           
 
Konsertar:
Alle arrangørar: 10% av brutto bill.innt/kollekt
                                                       
Utleige av kyrkja:
Telefon: 56 55 17 45 eller
Telefon: 56 55 18 88
 
ta evt. kontakt på: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net

Kontakt

Kvam kyrkjelege fellesråd
 Postboks 39 5601 Norheimsund
        Kyrkjevegen 40
Telefon: 56 55 18 88
Send e-post

Tilsette